Op 30 september vind weer de jaarlijkse uitwisseling plaats tussen PV-Markeer en JBC Vlaardingen.
Dit jaar gaat PV-Markeer op bezoek bij JBC Vlaardingen.
Om 13.30 uur beginnen de wedstrijden, dus zorg dat u om 13.00 uur aanwezig bent bij JBC Vlaardingen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marian Godlieb.