De opkomst was met 24 deelnemers aan de magere kant. Ondanks de slechte weersomstandigheden – afgelopen zaterdag – werden veruit de meeste partijen buiten gespeeld. Een enkele druppel mocht de meeste deelnemers niet deren. Van de 24 wonnen er 5 alle drie de partijen t.w. Ed van Wilgenburg, Leen Jansen, Annemarie van Geest, Raymond van Reijn en Jacques Toutenburg met resp. 28, 24, 23, 22 en 16 pluspunten. Van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Met de 17 ingebrachte prijzen konden veel deelnemers verblijd worden. Dank aan de deelnemers, organisatie, sponsoren van de hapjes (Annemarie, Jet en Margo) en de barvrijwilligers. De Ladder 2024 wordt eind september 2024 vervolgd.

     

Ladder 2024