Beste leden.

Ons terrein en club gebouw wordt vanaf heden bewaakt door een 24/7 356 dagen Camera systeem.
Dat wil zeggen, dat elke seconden word opgenomen en voor een bepaalde tijd word opgeslagen. Zodat we bij problemen (bv inbraak, alles terug kunnen kijken.)

We hopen u bij deze voldoen te hebben geinformeerd.

Het bestuur.