Op deze donderdag waren 31 leden aanwezig die twee ronden hebben gespeeld en daarna 15 spelers in de derde ronden. Traditie is een vierde wedstrijdronde met de nog blijvende leden ofwel het toetje van de avond. Wij komen immers niet naar de vereniging om aan de bar te zitten, maar te spelen. Deze avond waren nog 7 leden in de kantine in afwachting van de vierde pot. Dat is een onmogelijk aantal voor een indeling omdat alleen 2 triplette teams kunnen worden geformeerd. Ik merkte op wel als coach te willen fungeren. Deze suggestie werd aangenomen met de vraag “wat is dan de opdracht die je mee geeft”. Na een kort beraad was dat snel duidelijk, de pointeur plaats de bal voor de but en de tireur schiet raak. Met die opdracht aan de spelers zijn we dus gestart. Helaas was ik niet echt scherp en voorbereid voor het coach werk en ben in de tweede mene pen en papier gaan halen om de prestaties vast te leggen voor een latere analyse. Dat was nog een hele klus en heb notities kunnen maken vanaf de derde tot de twaalfde mene. Na de laatste 10 mene heeft iedere speler dan 20 boules gespeeld waarvan het resultaat is genoteerd. Ik heb daarbij de volgende criteria aangehouden voor een aantekening per gespeelde boule: een geplaatste boule voor- er achter of naast de but. De boule wel of niet op punt. Welke boule uiteindelijk als punt werd geteld, Het schot van de tireur raak of mis. Dit zijn dan aantekeningen van 6 spelers maal 20 = 120 gespeelde boules. Na afloop van de wedstrijd heb ik per speler zijn prestatie aangegeven waarvan ik nu alleen een algemeen resultaten kenbaar maakt. Totaal zijn 41 boules voor, 27 achter, 22 naast de but geplaats en 29 boules geschoten. Voor beide pointeurs opgeteld zijn 7 winnende boules aangetekend die op het score boord zijn terecht gekomen maar voor beide milieu spelers was dit ook het geval. Voor de tireurs opgeteld was dit slechts 1 punt. De tireurs tekende direct protest aan omdat één keer de but werd uitgeschoten en de milieu speler nog een boule over had. Dit punt heb ik toegerekend aan de milieu speler en vonden zij niet eerlijk. Verzachtende omstandigheden waren natuurlijk ook dat de tireur van een geplaatste boule een winnaar maakt als hij raakt schiet. Daar tegenover staat weer dat van de 23 geschoten ballen door beide tireurs er slecht 8 raak waren. Omdat protesten niet mogelijk zijn is deze ook ontvankelijk verklaard. Die avond was er over de Petanque sport dus genoeg te bespreken al was het alleen al de onderlinge vergelijkingen die ik nu niet aan de orde stel. Als conclusie is wel vastgesteld dat de tactiek een zeer belangrijke factor was in de wedstrijd en meer aandacht aan besteed zou moeten worden. Al met al tot in de kleine uurtjes een leerzame donderdag avond.
Team samenstelling: Raymond, Frans de M en Albert tegen Piet van der W, Frans van W en Leen v D.
Arend.