Mocht er iets misgaan tijdens de activiteiten die onze vrijwilligers uitvoeren, is het fijn te weten dat zij goed verzekerd zijn. Sinds 1 januari 2018 heeft de gemeente Rotterdam hiervoor de Maasstadpolis bij Centraal Beheer afgesloten. Mocht er aanleiding zijn om een beroep te doen op deze verzekering, mail dan naar schadezaken@rotterdam.nl.

Wat verandert voor de vrijwilligers is dat zij voortaan rechtstreeks bij de gemeente terecht kunnen. De verzekering wordt niet meer via CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg geregeld.

Wat betekent dit voor onze vereniging
• We hoeven onze vrijwilligers niet opnieuw aan te melden.
• Zowel oude als nieuwe vrijwilligers zijn automatisch verzekerd.
• Voor deze verzekering is geen registratieplicht nodig. Wel moeten de personen voldoen aan de definitie, zoals genoemd in de Maasstadpolis.
• Het jaarlijkse Herijkingsformulier vervalt.
• Er hoeven geen actuele organisatiegegevens meer te worden aangeleverd.