De Nationale Petanque Competitie (NPC) wordt ten minste tot en met zondag 18 oktober opgeschort. Dat is door het bondsbestuur van de NJBB besloten tijdens een ingelaste vergadering op 29 september, naar aanleiding van de persconferentie van maandag 28 september 2020. Dit betekent dat alle wedstrijden van de NPC van 30 september tot en met 18 oktober worden uitgesteld.

Het besluit om de competitie voor drie weken op te schorten is na zorgvuldig overleg door het bondsbestuur genomen. De aanbevelingen en adviezen van het RIVM en NOC*NSF hebben daarin een cruciale rol gespeeld. Wij volgen stringent de aangescherpte maatregelen en geven gehoor aan de oproep van het kabinet om primair te zorgen dat de besmettingen zich niet verder verspreiden en een tweede lockdown wordt voorkomen. Met name het besluit om de sportkantines te sluiten, heeft zwaar in onze overwegingen gewogen omdat dit naar verwachting zorgt voor veel praktische problemen voor verenigingen. Ook de signalen die vanuit NPC-deelnemers uit het land komen, zijn in deze overweging meegenomen. Veel leden van de NJBB behoren tot de risicodoelgroep. Het is een taak van ons allemaal om rekening te houden met de kwetsbaarheid van deze doelgroep en de gezondheid en veiligheid van onze leden staan daarin voorop.

De komende drie weken worden benut om te onderzoeken, op basis van de ontwikkelingen van COVID-19, wat de nieuwe aangekondigde maatregelen voor gevolgen hebben voor de voortzetting van de NPC. De eerstvolgende persconferentie van het kabinet is daarbij het volgende meetmoment om opnieuw te overleggen of de NPC na deze opschorting kan worden voortgezet. Het geeft verenigingen bovendien de kans om deze drie weken te ervaren wat deze aangescherpte maatregelen specifiek betekenen en zich nader te beraden en voor te bereiden op het sporten in de nabije toekomst.

Wat de opschorting allemaal gaat betekenen voor de lopende competitie (stand, speelschema, afgelaste wedstrijden) wordt later bekendgemaakt.

Binnen de vereniging ‘gewoon’ nog boulen
Het bondsbestuur benadrukt dat het opschorten van de NPC niet betekent dat er helemaal niet meer gebouled mag worden. Met inachtneming van de huidige regels, is het toegestaan om gewoon nog samen te trainen, toernooien en/of wedstrijden te spelen. Het is daarbij van belang om de richtlijnen die zijn opgenomen in het sportprotocol ten aanzien van onder andere afstand, het alleen aanraken van de eigen boules en but, het bijhouden van scores door één persoon, desinfectie, de coronacoördinator, anderhalve meter afstand etcetera nauwgezet te volgen.

Neem daarbij, naast de bekende regels (zoals beschreven in het sportprotocol) ook de volgende zaken in acht:

  • Reizen naar de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is toegestaan voor de sport.
  • Het toilet mag worden gebruikt, ook als deze zich in de kantine bevindt.
  • Kantines moeten helemaal dicht. Het is niet toegestaan er te zitten/verblijven, ook niet tussen partijen/trainingen door.
  • Wanneer de speelhal te klein is om te verblijven in de pauzes, mag de kantine alsnog niet worden gebruikt. Deze moet dicht blijven.
  • Wachten op elkaar op het sportterrein is niet toegestaan. Dit wordt gezien als toeschouwen.
  • Het is verstandig om ook de eigen regels van de gemeente erop na te lezen omdat de regels regionaal kunnen verschillen.

Sportprotocol 30 september 2020
Het Protocol verantwoord sporten gaat uit van de per 29 september geldende landelijke maatregelen en wordt, indien die in de komende tijd veranderen, op basis van die veranderingen aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op en in binnensportaccommodaties en bij het sporten zelf op welke plek dan ook. Klik hier voor het aangepaste protocol.