Nieuw bestuur P.V. Markeer.

Op maandagavond 28 mei 2018 is een extra ledenvergadering belegd omdat het zittende bestuur tussentijds was afgetreden. Tijdens deze ALV is een nieuw bestuur gekozen bestaande uit: Piet van der Wel (voorzitter) en de bestuursleden Corrie van Geest, Gabrielle O’Chantel, Raymond van Reijn en Frans van Wilgenburg. Op de eerstvolgende bestuursvergadering worden de functies onderling verdeeld.

Op de vergadering waren 41 leden aanwezig en werden 15 volmachten ingebracht.

De begroting voor het boekjaar 2018 werd unaniem goedgekeurd. De jaarrekening over 2017 wordt later dit jaar vastgesteld omdat eerst wat onduidelijkheden moeten worden opgehelderd.

Het nieuwe bestuur zal (nieuwe) commissies instellen ter ondersteuning.

De afgetreden bestuursleden worden bedankt voor hun inzet voor PV Markeer gedurende de afgelopen 7 maanden.

HvH, 29 mei 2018

Contactpersoon: Piet van der Wel

Tel.: 06 51 723 611