Zeer bedroefd maar dankbaar voor alle mooie herinneringen, die zij ons achterlaat …………….

Afgelopen zaterdag is MARIA PIETERNELLA VAN VELZEN-PRINS op 84 jarige leeftijd heengegaan

“Het is mooi geweest” ,

liet zij op de kaart aantekenen.

Riet is jarenlang bestuurslid geweest van onze vereniging en daarnaast deelde zij meestal de partijen in. Hoe moeilijk het op ’t laatst ook ging: zij probeerde op zondagen nog te komen.

We zijn haar dankbaar voor wat zij voor de vereniging heeft gedaan: we zullen haar missen!

De afscheidsdienst vindt plaats op donderdagmorgen 26 september 2019 om 10.00 uur in de kleine aula van crematorium Ockenburgh. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

Wij wensen de familie veel sterkte toe!

Correspondentieadres is: Mw. A. van der Pijl-Van Velzen, Mercatorweg 36, 3151 CJ Hoek van Holland.

Het Bestuur