Zoals bekend kunnen sommige leden niet stilzitten; andere leden kiezen er voor in deze coronatijd thuis in de eigen omgeving te blijven. Wij respecteren dat en niemand hoeft zich te verontschuldigen. Het vrijwilligerswerk op de Club wordt conform de coronaregels uitgevoerd en met een beperkt aantal leden.

Een opslagcontainer werd geplaatst (Arie, Frans en Piet), struiken werden geplant (Arie, Cees, Jacques en Piet), het gras werd bewerkt (Arend en Jacques), onkruid en mos e.d. worden (Bart en Piet) verwijderd en schilderwerk (Buitenkant Clubhuis Arend en Trees) wordt uitgevoerd. Afgelopen vrijdag leverde Jacques Toutenburg het buiten-schilderwerk aan de “garage” op. We zoeken nog een oplossing om het verkleurde naambord aan de gevel op te knappen. De verroeste  afvalbak op het herentoilet is vervangen (door Arie), de buiten vuilnisbakken werden geleegd, de houten pluggen van de buiten scorebordjes vervangen door metalen pluggen en de struiken worden om de andere dag van water voorzien (Corrie en Piet). Bij mooi weer werken we door en bij minder mooi weer blijven we thuis.

Enkele leden hebben drank overgenomen van de vereniging om de schade voor de vereniging te beperken.

Voor het project groenvoorziening op ons terrein hebben we aan DeltaPort Donatiefonds een bijdrage gevraagd van € 300,00 en tot onze vreugde werd die bijdrage toegekend. Het project groenvoorziening is hiermee kostendekkend, want naast de struiken hebben we het maken van een sleuf over een lengte van 35 meter uitbesteed; daarboven komen nog de kosten van de watervoorziening.

De oppervlakte van de verharding en tussen de tegels moeten mos en onkruid verwijderd worden. Beschikt iemand over een onkruid borstelmachine of heeft op dat punt relaties dan houden wij ons aanbevolen, want reiniging met de hand is/wordt een hele klus!

We hebben nog geen idee wanneer we weer kunnen spelen op onze mooie accommodatie, maar tot zolang: blijf gezond!