Beste Leden.

Het onderstaande bericht omtrent de NPC Competitie van de NJBB.

Als er interesse is om samen een team te vormen laat het mij weten.

Gr Frans

 

 

 

Op 17 maart 2021 is een vragenlijst gestuurd naar alle deelnemende verenigingen aan de NPC, om te kijken hoe groot de interesse is om deel te nemen aan een nieuw NPC seizoen 2021-2022. In totaal hebben 103 verenigingen de vragenlijst ingevuld waarvoor dank. Maar liefst 96% van het oorspronkelijk aantal deelnemende teams wil in het seizoen 2021-2022 deelnemen.

Dit laat zien dat iedereen snakt naar het beoefenen van onze mooie sport petanque in competitieverband. Om die reden wordt per direct de inschrijving voor het nieuwe seizoen gestart. Uiteraard blijft de start van het seizoen onder voorbehoud van de geldende maatregelen maar wij hebben er vertrouwen in dat we in september op een normale manier kunnen starten, mede met het oog op het vaccinatieschema.

Bijgevoegd is de procedure voor het nieuwe seizoen te vinden. De data waarop zaken bekend worden gemaakt, wijken iets af ten opzichte van eerdere jaren. Dat komt omdat de resultaten van de vragenlijst zijn afgewacht. Dat betekent voor de NPC commissie dat de indeling in een korter tijdbestek gereed moet zijn. Ook voor verenigingen geldt dat de inschrijftermijn iets korter is om teams op te geven en dat er iets minder tijd zit tussen de publicatie van de definitieve indeling en de eerste speeldag. De NPC commissie doet uiteraard zijn best om alles zo goed en duidelijk mogelijk te communiceren de komende maanden.

Opgaveformulier

Bijgevoegd is het opgaveformulier te vinden voor het nieuwe seizoen. Het is belangrijk dat het opgaveformulier volledig en naar waarheid wordt ingevuld. Op het opgaveformulier kan worden aangegeven of reeds deelnemende teams wederom gaan deelnemen en/of er nieuwe teams worden opgegeven. Het is van belang dat alle huidige teams opnieuw worden opgegeven. Het verzoek is tevens om het opgaveformulier door de NPC contactpersoon van de vereniging te laten versturen.

Uitwijklocaties

Het is van belang om aan te geven of de vereniging gebruik gaat maken van een (of meerdere) uitwijklocatie(s). Ook in het geval dat de accommodatie van de vereniging wordt gebruikt als uitwijklocatie voor één of meer vereniging(en), dient dit te worden doorgegeven. Alleen als deze informatie door middel van het opgaveformulier bekend wordt gemaakt, kan hier rekening mee worden gehouden bij de indeling voor het seizoen 2021-2022.

Dispensatie baanafmetingen

Als de vereniging niet kan voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot de baanafmetingen, kan dispensatie worden aangevraagd. Bijgevoegd aanvraagformulier geeft duidelijkheid over de voorwaarden voor het aanvragen van dispensatie. Het aanvragen van dispensatie dient te gebeuren voor dinsdag 25 mei 2020.

Publicatie gegevens teamcaptains

De teamcaptains die zijn ingevuld op het opgaveformulier ontvangen na de deadline van inschrijven een aparte e-mail om akkoord te geven voor publicatie van de contactgegevens op de website. Wanneer een teamcaptain geen akkoord geeft, worden de contactgegevens van de NPC contactpersoon op de website geplaatst, indien de NPC contactpersoon daar akkoord voor heeft gegeven op het opgaveformulier.

We zien het opgaveformulier graag tegemoet en hopen weer veel (en nieuwe) teams te mogen verwelkomen voor het NPC seizoen 2021-2022. Het opgeven van teams middels het opgaveformulier is mogelijk tot en met maandag 24 mei 2021.

De vereniging ontvangt na opgave een factuur op basis van het aantal opgegeven teams. Alleen als de factuur voor het inschrijfgeld is voldaan, worden de teams meegenomen in de indeling. Wanneer de factuur niet (volledig) is voldaan, worden de teams niet ingedeeld.

Voor verdere informatie verwijzen wij graag door naar de procedure die is bijgevoegd. We kijken enorm uit naar het nieuwe seizoen. Blijf gezond, start gestaag de training (voor zover mogelijk) en tot in september.

Met vriendelijke groet,

NPC Commissie