Beste leden,

In bijlage stuurden we u per e-mail de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van 26 maart jl. *

Tijdens deze vergadering is naar voren gekomen dat een aantal zaken, zoals uit het verslag blijkt, om nader onderzoek en uitwerking vragen.
Aangezien dit door diverse oorzaken meer tijd vergt dan voorzien, zal de volgende Algemene Ledenvergadering naar medio mei worden verschoven.

We zullen u op tijd informeren over de juiste datum, tijd en locatie, tezamen met de agenda voor deze vergadering.

Met sportieve groet,
Het Bestuur
PV Markeer

 

* notulen ALV komen ook ter inzage op het mededelingenbord in het clubhuis.