Op 3 januari 2016 werd de nieuwjaarsreceptie gehouden bij PV Markeer. Meer dan vijftig leden waren naar de accommodatie gekomen. Nadat een ieder alle goede wensen aan elkaar had overgebracht vroeg de voorzitter van de vereniging Aad van Nes het woord voor de nieuwjaarstoespraak. “ Er gebeurt veel in een jaar” begon Aad van Nes. “Zowel buiten de club: de aanslagen, de stroom vluchtelingen, de afbraak van ons zorgsysteem. Maar gelukkig ook mooie dingen, zoals de mooie zomer, de geboorte van al die nieuwe (klein)kinderen. Maar ook binnen de club: winst en verlies in het spel, niet te vergeten het dertig jarig bestaan, het oefenen voor de nieuwe competitie. De komst van nieuwe leden, maar ook het verlies van leden. We waren aardig en soms onaardig tegen elkaar. We respecteerden elkaar en vergaten dat ook wel eens”. Om te vervolgen “Hoe gaan we dat allemaal in het nieuwe jaar doen?”. “Ik heb geen idee”  stelde de voorzitter. “Maar, zelf heb ik veel aan de inhoud van het volgende gedicht van de Indische schrijver Kalisada. Die mens leefde meer dan 1500 jaar geleden aan het hof van een Kalief in India”.

“Groet de dageraad.

Zie deze dag, want hij is het leven, het leven van het leven. In zijn korte baan liggen alle waarheid en werkelijkheid van uw bestaan, de zegen van groei, de roem van de daad, de praal der voltooiing. Want gisteren is maar een droom en morgen slechts een visioen. Doch door het goedgeleefde heden wordt ieder gisteren een droom van geluk en ieder morgen een visioen van hoop.

Daarom zie deze dag en zie hem goed !

Zo groeten wij de dageraad.”

De voorzitter wenste daarna iedereen veel gezondheid en plezier toe in het spel en aan elkaar. “Proost”. Zoals gebruikelijk werd er daarna nog een klein Nieuwjaarstoernooi gespeeld over twee ronden. 41 deelnemers hadden zich hiervoor ingeschreven. Toen de eindstand op de muur verscheen bleek dat Gaby O Chantel eerste was geworden met twee gewonnen wedstrijden en 23 pluspunten. Tweede en derde werden Hans Roskam en Arend Knipscheer met respectievelijk twee gewonnen wedstrijden en 15 en 14 pluspunten. En zo kwam er weer een einde aan de eerste verenigingsactiviteit in het nieuwe jaar. En er zullen er nog vele volgen.

2016_Nieuwjaarsbijeenkomst_3       2016_Nieuwjaarsbijeenkomst_2