Struik(en) sponsoren?

Wij hebben u opgeroepen struiken te sponsoren en daar is massaal positief op gereageerd. Op dit moment zijn 32 van de 40 struiken gesponsord: wij zijn daar heel erg blij mee! Een aantal personen heeft gepind of contant betaald. Zij die nog niet betaald hebben, verzoeken wij het aantal gesponsorde struiken x € 12,50 over te maken op rekeningnummer: NL03INGB0007469257 t.n.v. Petanque Vereniging Markeer onder vermelding van “sponsoring struik”. De volgende personen hebben zich aangemeld:

Arie en Corrie van Geest, Frans en Truus de Munck, Johan en Sylvia van Antwerpen, Jannie van der Star, Annemarie van Geest, Frans van Wilgenburg, Ed van Wilgenburg, Cees en Jet van Wilgenburg, Arie en Pia Koolwijk, Coby van der Gaag, Alan van der Linden, Leen van Dijk, Corine, Arie en Gabi, Trees Veliscek, Piet en Nel van der Wel, Tony Opstelten, Thea Lammers, Marian Godlieb, Truus de Rover en Han Truren.

Alle gevers enorm bedankt!  We hebben nog 8 sponsoren nodig om tenminste 40 struiken te kunnen planten. U kunt nog inschrijven! Schrijf uw naam bij op de lijst bevestigd op de wandborden in ons Clubhuis of stuur een mailtje aan: voorzitter@pvmarkeer.nl .

Werklijst.

Op onze “te doen” lijst staan diverse zaken, die nog gerealiseerd moeten worden; toch zit er voortgang in. De periodieke grote schoonmaak heeft op dinsdag 18 februari 2020 plaatsgevonden met maar liefst 12 deelnemers; toen ik later op de dag binnenkwam was het te zien en te ruiken! Een van de rioolputten zat verstopt met bladeren en zand en daar heeft Albert zich over ontfermd; hij heeft ze gelijk allemaal onder handen genomen en alles loopt nu weer lekker door. De ledverlichting in de speelhal is door Frans vervangen door nieuwe en sterkere lampen. We hebben een 20-tal nieuwe ringen gekocht, die door Jillis zijn voorzien van een stukje metaal, zodat ze met een magneetje opgetild kunnen worden. De houten pluggen van de scorebordjes buiten worden vervangen door andere pluggen. De verroeste afvalbak in het herentoilet wordt binnenkort vervangen. De handdoekenkast op het damestoilet wordt naar aanleiding van een verzoek daartoe verplaatst en gesitueerd naast de wasbak. Ben ik hiermee volledig? Vast niet, maar het is goed om af en toe even te melden wat er zoal gebeurt. De tijd van verven komt er ook weer aan: de wanden aan de achterzijde hebben hard een beurt nodig; zo ook de garage. Laat even weten als u iets kunt/wilt doen. Uw contactpersoon is Frans van Wilgenburg.

Jubileumfeest zaterdag 18 april 2020.

De viering van het 35 jarig jubileum staat gepland op zaterdag 18 april 2020 om 20.00 uur. Wilt u meedoen/meehelpen of weet u een spetterend thema laat ’t even weten. We brengen e.e.a. op de ALV nog even ter sprake. Grote onzekerheid is – helaas ook voor ons – het virus.

Het Bestuur

De volgende namen van struiken sponsoren kunnen worden toegevoegd: Wim Hoek, Truus van de Wetering, Tiny Scheffel, Aad Langenberg, Riet Hemerik en Cees en Nel Vonk. We staan nu op 40 struiken! Toch gaan we nog maar even door want er is ook nog een strookje tussen de coniferen van ongeveer 5 meter dat zijn 6-7 struiken.