De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) zal plaatsvinden op woensdag 18 maart 2020 om 19.30 uur in ons Clubhuis. De agenda en de stukken volgen twee weken voor die datum. Agendapunten zijn o.a. de financiële resultaten 2019, bestuursverkiezing en verkiezing leden kascontrole-commissie. Aftredend zijn de bestuursleden Corrie van Geest en Gabi O’Chantel en lid van de Kascontrole commissie Leen van Dijk.