Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)

Om alcohol te schenken dienen verenigingen te beschikken over gekwalificeerd barpersoneel. Tijdens de openingstijden waarop alcohol wordt geschonken dient er altijd een leidinggevende aanwezig te zijn die beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne of een barvrijwilliger die een instructie heeft gevolgd over verantwoord schenken van alcohol.

Sociale Hygiëne

Een vereniging moet twee leidinggevenden hebben met de Verklaring Sociale Hygiëne. Om het diploma te kunnen krijgen, moeten zij een speciale cursus volgen en een examen afleggen. Leidinggevenden zijn onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de bar.

Instructie Verantwoord Alcoholschenken

Ben je als vrijwilliger werkzaam achter de bar van je sportclub of tijdens festivals of evenementen? Dan moet je een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) gevolgd hebben. Deze wordt o.a. gegeven door mensen van de afdeling Preventie van de regionale instellingen voor verslavingszorg. Deze cursus duurt meestal een aantal uren. Meer informatie over waar de cursus wordt gegeven kun je krijgen bij de instelling voor verslavingszorg bij jou in de buurt.

Het is ook mogelijk om de online cursus te volgen.

Train de trainer

Deze training stelt preventiewerkers in staat zelf een instructieles te verzorgen aan verschillende doelgroepen. De train de trainer kan gevolgd worden bij het Trimbos-instituut. De IVA-trainer weet na afloop van de training:

  • kennis over de effecten en risico’s van alcohol effectief over te dragen
  • kennis over de relevante wetten effectief over te dragen
  • methodieken voor het stimuleren van een adequate houding bij het omgaan met riskant alcoholgebruik en bij onwelkom aankoopgedrag effectief over te dragen
  • methodieken ter reductie van het schenken van alcohol aan jongeren effectief over te dragen
  • opgedane kennis en methodieken toe te passen op diverse doelgroepen.

Hier kunt u zich opgeven voor de train de trainer.