Op 1 juni 2018 heeft het Bestuur de functies en aandachtsgebieden onderling verdeeld. Uw voorzitter Piet van der Wel is op de Ledenvergadering in functie gekozen. De functie van secretaris is gegaan naar Raymond van Reijn en de functie van penningmeester naar Corrie van Geest. De overige bestuursleden zijn Gabriele Ochantel en Frans van Wilgenburg. Gabriele is verantwoordelijk voor Kantinebeheer en Lief en Leed en Frans voor Gebouwen & Terrein en Wedstrijdzaken. De volgende commissies worden ingesteld t.w.
Gebouwen & Terrein
Kantinebeheer
Lief & Leed
Wedstrijdzaken.
Belangstellenden – om zitting te nemen in een van de commissies – kunnen zich melden bij het Bestuur.

Uw voorzitter Piet van der Wel