Telefoonaansluiting.

Het heeft even geduurd na onze aanvraag, maar de telefoonaansluiting is sinds vrijdag een feit. We zijn bereikbaar onder nummer 0174-785543. Ook beschikken we over Internet en WiFi. De komende tijd worden de aansluitingen geregeld.

Honden op het terrein.

Honden zijn op ons terrein welkom, maar wel (kort) aangelijnd. Uitlaten dient buiten het terrein plaats te vinden. Mocht het een keer misgaan, dan wel graag opruimen!

Bardienst op zondag.

Wij zoeken nog vrijwilligers voor bardiensten op zondag. Graag melden bij Gabriele.

Sproeileiding.

De sproei(water)leiding is doorgetrokken naar het midden van de hal. Na het aanbrengen van de slangen kan er op eenvoudige wijze door een ieder gesproeid worden. Wilt u uitsluitend de grond nat maken en niet de houten wanden? Dank aan Arie van Geest en Frans van Wilgenburg voor de uitgevoerde werkzaamheden!