Het Bestuur heeft besloten deze maand geen ledenvergadering te beleggen omdat het niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen. In de december-vergadering stelden we jaarlijks de begroting en de contributie vast. Wij stellen een en ander uit naar de Algemene Ledenvergadering die naar wij hopen in de maand maart of april 2021 te kunnen beleggen. Gevolg van dit bestuursbesluit is dat de contributie over het jaar 2021 ongewijzigd blijft d.i. 55,00 euro per jaar (27,50 euro per halfjaar bij automatische incasso). Wij zouden het op prijs stellen, indien – waar mogelijk – jaarcontributies mogen worden geïnd. Wij zullen de halfjaar betalers daarover benaderen. Het rekeningnummer is NL03 INGB0007469257 t.n.v. Petanque Vereniging Markeer. De reden van het verzoek is, dat wij geen kantine- en (bijna geen) andere inkomsten hebben: dus de reguliere uitgaven moeten we uit contributie-inkomsten betalen.

Opzeggen lidmaatschap.

Mocht u – onverhoopt – uw lidmaatschap van onze vereniging willen beëindigen, wilt u dat dan uiterlijk op 31 december 2020 (liever iets eerder) doen. Afmelden kan op secretaris@pvmarkeer.nl . Het is niet de bedoeling dat u de bond benadert over beëindiging van uw lidmaatschap: u bent immers lid van P.V. Markeer en P.V. Markeer is lid van de NJBB. De vereniging meldt leden af bij de NJBB.

Helaas heeft een elftal leden zich al afgemeld om uiteen lopende redenen; het zijn: Bert Blankers, Cynthia van den Burg, Wim van Dijk, Mirjam Hofmeester, Ria Kaptein, Manja van Leeuwen, Joke Lerensveld, Nelie de Lijster, Joke van Stralen, Amkie Verhoeckx en Wil van Zadel.

Het Bestuur

Afscheid Frans de Munck.

Afscheid moeten nemen van iemand waar je van houdt is enorm aangrijpend,

maar door jullie aanwezigheid (kon niet voor iedereen vanwege de coronatijd)

wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, telefoontjes en de mooie bloemen

waren voor mij een grote steun en troost.

Frans heeft het altijd naar zijn zin gehad bij zijn cluppie.

Truus de Munck-Zuijderwijk