Op grond van onderstaande (regerings)maatregelen heeft het bestuur besloten:

  1. De Algemene Ledenvergadering uit te stellen met minimaal een maand. Als nieuwe voorlopige datum hebben wij woensdag 29 april 2020 om 19.30 uur geprikt.
  2. De accommodatie vooralsnog open te houden voor kleine groepen: 20-40 personen. Belangrijk daarbij is dat er voldoende leden/vrijwilligers zijn om te openen, te sluiten en de bar te bemensen; zijn die er niet dan gaan we niet open. Het ziet er naar uit dat op maandag en woensdag onvoldoende leden/vrijwilligers beschikbaar zijn en wij om die reden niet open kunnen gaan. Voor alle duidelijkheid: wij respecteren ieders mening in deze zaak!

Toelichting punt 1.

Bij een Algemene Ledenvergadering moet ieder lid – onder normale omstandigheden – aanwezig kunnen zijn en dat is nu niet het geval.

Toelichting punt 2.

Echt grote groepen hebben wij op onze speeldagen niet (tussen 20 en 40 personen); wel hebben wij kwetsbare personen in onze Club. Aan die personen geldt het dringende advies niet te komen; hetzelfde geldt voor personen met klachten als onder a) genoemd.

 

Het kabinet heeft de volgende maatregelen afgekondigd:

  • a. Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
  • b. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • c. Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
  • d. Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
  • e. Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
  • f. Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
  • g. Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.
  • Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart 2020.