De contributie 0ver 2019 bedraagt voor alle leden € 50,00; dit bedrag is als volgt samengesteld verenigingscontributie € 27,50 en bondscontributie € 22,50. Wij anticiperen op de gewijzigde contributiestelling van de bond in 2020. Het onderscheid tussen wedstrijdlicenties en clublicenties vervalt dan. Verder komt de kwartaalbetaling te vervallen. Er komen maximaal twee inningsmomenten voor de leden die een machtiging hebben afgegeven: voor de halfjaarbetalers is dat eind januari en eind juli en voor de jaarbetalers is dat eind januari. De kwartaalbetalers worden “opgewaardeerd” naar halfjaarbetalers.

Wilt u zelf overmaken zonder extra kosten, dan zult u in de maand januari uw jaarcontributie moeten betalen. Doet u dat niet dan schrijven wij u aan en brengen € 2,50 kosten in rekening.

Wij rekenen graag op uw medewerking!