Beste boulers,

Sinds onze laatste berichtgeving is er weer veel gebeurd, wat we jullie -in het kader van open communiceren- niet willen onthouden.
We hebben archiefmappen en allerlei andere informatie over de club overgenomen en we zijn het oude bestuur hier dankbaar voor. Het ‘inlezen’ van de materie vordert gestaag.

Tevens hebben we diverse officiële handelingen verricht o.a. het doorgeven van wijzigingen aan de KvK en het regelen van de bankzaken, wat best veel tijd en geduld vergt.

Over het algemeen hebben we toch met z’n allen er voor gezorgd, dat de speelavonden en -middagen gewoon zijn doorgegaan, waar we erg blij mee zijn. Al is het nog steeds moeilijk om mensen te regelen voor achter de bar.

Zoals jullie hebben gemerkt is de kantine weer bevoorraad en we zijn dan ook erg dankbaar dat Jillis dit tijdelijk heeft opgepakt om de kantine draaiende te houden.

Bij deze willen we jullie laten weten dat er een vacature is voor de functie van kantinebeheerder. Een ieder, die geïnteresseerd is om deze functie te vervullen, kan hierop inschrijven.
Buiten de vacature van kantinebeheerder zijn er nog twee vacatures te vervullen: te weten de functie van penningmeester en de functie van algemeen bestuurslid.

Na het geslaagde Remy Martin toernooi -met dank aan de organisatoren Frans, Leen en Raymond- en een goed gesprek met de Bridgeclub, zijn we weer een week verder.

Ook op het gebied van het terreinonderhoud is het een en ander gebeurd. Hier is door twaalf clubleden o.a. het gras gemaaid en zijn van de buitenbanen de meeste bladeren verwijderd. Onze dank aan die twaalf vrijwilligers, die onder leiding van Wim van Dijk, zich tijdens een gezellige en nuttige dinsdagmiddag voor de club beschikbaar hebben gesteld. Er volgt nog een tweede ronde om alle bladeren voor de winter te verwijderen. Dus als je ook mee wilt helpen: geef je op!

We hebben nog niet alles rond betreffende de bankzaken en we zijn bezig met het up-to-date brengen van het digitale ledenbestand, dat we na de overdracht van de stukken hebben gekregen. Voor een groot deel was dit bijgehouden, maar we hebben wat ‘oneffenheden’ gevonden die recht getrokken moeten worden. Als dit gebeurd is gaan we aan de slag met de contributie van het vierde kwartaal en de overige nog te innen bedragen.

We betreuren het dat leden onderling zitten te mopperen over diverse punten. Om dit te stoppen, stellen we voor klachten en/of problemen aan het bestuur te richten en niet onderling te spuien. Hier bereik je alleen maar meer ongerief en tweespalt binnen de vereniging mee.

Achterstallig onderhoud is ook iets waar we mee worden geconfronteerd en kan verholpen worden als een ieder zijn steentje wil bijdragen. Ditzelfde geldt voor allerlei vrijwilligersactiviteiten binnen de vereniging. Nogmaals we zullen het samen op moeten lossen.

Laten we het speelplezier niet uit het oog verliezen, want daar komen we allemaal voor.
Er zijn zeker nog wat hobbels te overbruggen, maar wij hebben er vertrouwen in dat we op de goede weg zijn.

Het bestuur.

 

 • Vacante functies
  – Penningmeester
  – Algemeen bestuurslid
  – Kantinebeheerder
  – Onderhoud terrein en gebouwen
  – Schoonmaken
  – Sleuteldienst: zondag/maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/evenementen (bridge/toernooien/enz.)
  – Barvrijwilliger: zondag/maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/evenementen (bridge/toernooien/enz.)

 

 • Inschrijving voor een vacature graag aan het bestuur sturen of aanmelden via de lijst op het mededelingenbord in de kantine!