Sinds het aantreden is het Bestuur een aantal keren bijeen geweest. De overdracht van stukken van het oude bestuur naar het nieuwe bestuur heeft intussen plaatsgevonden. We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunnen bankzaken met ING doen en contact onderhouden met de bond.

Besloten is het boekhoud-programma van Sportlink te gebruiken voor onze financiën. Vele jaren werd tot tevredenheid gebruik gemaakt van een stand alone  programma (Excel) maar het is de bedoeling dat meer personen vanuit huis in het programma kunnen kijken/werken. Op dit moment voeren wij alle ontvangsten en uitgaven over 2017 in: de bankgegevens en de beginbalans zijn al ingevoerd en de volgende stap is alle kas-betalingen en -ontvangsten over 2017 te verwerken. Zodra e.e.a. is afgerond zullen wij u daarover nader informeren, want de jaarrekening over 2017 behoeft nog uw goedkeuring.

Over de commissies het volgende:

De wedstrijdcommissie blijft bestaan uit Frans van Wilgenburg, Leen van Dijk en Raymond van Reijn.

De commissie Lief en Leed wordt getrokken door Jet van Wilgenburg. Wij zouden het op prijs stellen als ook iemand van de maandag- en/of woensdagboulers informatie zou willen doorspelen en/of deel zou willen uitmaken van deze commissie (max. 3 personen).

Het aandachtsgebied Kantinebeheer heeft als contactpersoon Annemarie van Geest. De volgende vrijwilligers verlenen assistentie: Truus de Munck, Tiny Scheffel en Albert Wood.

Het aandachtsgebied Gebouwen & Terreinen heeft als contactpersonen: Arend Knipscheer, Bram van Vliet, Cees van Wilgenburg en Jacques Toutenburg. Wij zijn voornemens een “werk”-ochtend in te stellen om allerlei klussen te doen. Frans is met Bram en Jacques bezig met de herinrichting van de garage. Binnenkort zal ook het nodige verfwerk op ons afkomen.

Voor de barbezetting en schoonmaken zoeken wij nog vrijwilligers. Vanwege de krapte hebben wij besloten voor het schoonmaken op dinsdag een externe kracht in te huren.

Wilt u wat doen voor de vereniging? Graag melden bij een van de bestuursleden.

Heeft u wensen of verzoeken graag gebruik maken van emailcontact of telefonisch of persoonlijk contact.