Het Bestuur heeft in haar vergadering van 21 november 2018 besloten een (extra) Ledenvergadering uit te schrijven op woensdag 12 december 2018 om 19.30 uur in ons Clubhuis.

Agendapunten zijn: vaststelling van de notulen van de ALV van 28 mei 2018, Jaarcijfers 2017, verslag kascontrole-commissie, voorstel tot wijziging van de afschrijvingen vanaf 2019, vaststelling van de contributies voor 2019 en betaalopties, uitgangspunten voor kantineprijzen voor 2019 en begroting 2019. De uitnodigingen gaan volgende week de deur uit.

Wij rekenen graag op uw komst.