Van de Gemeente Rotterdam ontvingen we het volgende verzoek:

Vrijdag vindt in Hoek van Holland weer de 4 mei herdenking plaats. Uit respect voor hen die waar ook ter wereld sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen, zouden wij het zeer op prijs stellen als er van 19.00 tot 20.30 uur geen sportactiviteiten plaatsvinden in De Rondgang.