Persoonsgegevens


  Voorletter(s) *


  Tussenvoegsel(s)


  Achternaam *


  Geboortedatum *


  Geboorteplaats *


  Geslacht *

  manvrouw

  Adresgegevens


  Straatnaam *


  Huisnummer *


  Postcode *


  Woonplaats *

  Contactgegevens


  Telefoonnummer *


  E-mailadres *

  Machtigingsformulier automatische incasso

  Ondergetekende machtigt P.V. Markeer de verschuldigde contributie te incasseren per:

  jaarhalfjaar

  De verschuldigde contributie zal afgeschreven worden van:

  IBAN *

  Ten name van *

  Plaats *

  Datum *

  Akkoord verklaring

  Bij deze verklaar ik akkoord te gaan met de jaarlijkse/halfjaarlijkse automatische afschrijving van de contributie van het hierboven opgegeven IBAN. Tevens ga ik akkoord met de statuten, het privacy statement & het protocol lidmaatschap en contributieregeling van P.V. Markeer, welke op deze website te vinden zijn.

  Vul dit formulier in om lid te worden van P.V. Markeer. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op.