Boule
Boules zijn van metaal en hebben een diameter van tenminste 7,05 en ten hoogste 8,00 cm.

 

But
Houten balletje (cochonnet) waar  je de boules zo dicht mogelijk naar toe moet gooien. Buts hebben een diameter van 30mm.

 

Carreau
Een boule wegschieten en de eigen boule blijft op die plaats liggen.

 

Donnée
De plaats waar men de boule wil laten neerkomen.

 

Doublette
Team bestaande uit 2 spelers (men speelt dan met 3 boules per persoon).

 

Fanny
Verliezen met 13 – 0.

 

Melee
Wedstrijdvorm waarbij de partner(s) door loting word(t)en bepaald.

 

Mène
Een werpronde (een partij bestaat uit een aantal mènes).

 

Milieu
De middelste speler in een triplette, die zowel kan plaatsen als schieten.

 

Pointeur
Een bouler met als specialiteit: plaatsen.

 

Portée
De boule met een grote boog werpen. Een demi-portée met een kleinere boog werpen.

 

Tireren
Een boule of but raken met de bedoeling deze in een andere positie te spelen.

 

Tireur
Een bouler met als specialiteit: schieten.

 

Triplette
Team bestaande uit 3 spelers (men speelt dan met 2 boules per persoon).

 

Werpcirkel
Plaats van waaruit men werpt. De diameter van een getekende werpcirkel bedraagt ten minste 35 en maximaal 50 cm.
Als gebruik gemaakt wordt van een voorgefabriceerde cirkel moet deze vormvast zijn en een diameter hebben van 50 cm.